Jiří ZAHRADNÍK - Ceny a odhady, oceňování nemovitostí

Ceny a odhady, oceňování nemovitostí

Účel oceňování:
znalecké posudky podle vyhlášky MFČR
odhady pro dědická řízení
obvyklé ceny nemovitého majetku pro zajištění úvěrů
obvyklé ceny nemovitého majetku pro dražby

Smluvní znalec:
Komerční banka
Česká spořitelna
Raiffeisenbank
Realitní kancelář Adomus
Dražby.net
ŠkoFIN

Objekty oceňování:
rodinné domy
bytové domy
bytové a nebytové jednotky
rekreační objekty
garáže
administrativní a provozní objekty
inženýrské stavby
pozemky
trvalé porosty

Jmenování:
Soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Českých
Budějovicích, základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady,
zvláštní specializace ceny nemovitostí.

Certifikát:
Držitel certifikátu QON – odhadce nemovitostí, číslo certifikátu 1559/06. Certifikační orgán pro certifikaci osob – Bankovní institut vysoká škola.